İyi Akademi

Dadirri~Derin Dinleyiş

Özlem Özülker

13.06.2021 15:00:00
Online (Zoom)
100,00 ₺

Bakalım...içimizde de dışımızda da akan ırmak neler söylüyor.

Onu duymak için tecrübeye ihtiyacın yok.

Gelmek için özel bir sebebe de.

Biraz durmak ve yaşamın sana söylyceklerini dinlemek istemen yeterli.

Neden orada olduğunun cevabını geldiğinde alıyorsun.


🌹DADİRRİ; Avustralya yerlilerinin derin dinleyişi ifade etmek için kullandıkları bir kavram. 

🌹Dadirri~Derin Dinleyiş, tüm öğretilerin temelidir. 

🌹Dadirri, anlam arayışının ötesinde, doğrudan deneyim halidir. 

🌹Dadirri, her birimizin içinde akan ırmaktır.

🌹Yolculuk esnasında Aborijin geleneğinin yanısıra, Vedik, Budist, Şamanik ve Tasavvuf geleneğinden bilgiler de sunuyorum. 


🌹Dinlemek bir ERDEM’dir. Yüreğin belki de en önemli vasfıdır.


🌹Herkes davetli.

Bu yolu bilen bilmeyen, kadın erkek herkese açık bu alan.


Dadirri Uygulaması sırasında cevaplanan sorular:

🔆Dadirri nedir?

🔆Neden derin dinlemeli insan?

🔆Yaşamla nasıl derin temas kurarız?

🔆Yerli kadim kabilelerin doğayı ve yaşamı duyabilmek için uyguladıkları yöntemler nelerdir? 

🔆 Bu yöntemlerin beden, zihin, kalp ve günlük yaşam üzerindeki etkisi nelerdir? 

🔆Kendini derin dinleme yoluyla nasıl daha iyi tanımaya başlar insan?

🔆Derin dinleyişin yaratıcılık üzerine etkisi nedir? 

🔆 Yaratıcı İfade 

🔆Yenilenme süreci


*Tarih: 13 Haziran, Pazar

*Saat: 15:00-17:00

*Mekân: ZOOM

Özlem Özülker Diğer Etkinlikleri