Gelişime ve Değişime Açık Olmak

Gelişime ve Değişime Açık Olmak

Değişim ve gelişime kapalı olan düşünce sistemimizi farkındalıkla yeniden yapılandıracağız.

İyinsan Platformu | Hande Akın

Teklif Al

Merak duygusu her birimizi geliştirir. Çocukken hayatı öğrenmeye dair merakımız yetişkin oldukça kaybolur. Bir gün bir bakmışızki kendimizi, hayatımızın kahramanı olarak göremiyoruz. Kısır döngülerin içine sıkışmışız ve hep aynı sorunları yaşıyoruz.

 

İş hayatımızda mesleki gelişim sağlayan bilgi ve becerileri edinmenin yanı sıra kendimizi gelişime ve değişime açık tutmak, özel bir istektir. Bu istek sizi kısır döngülerden, hep aynı şeyleri yaşayarak aynı sonuçları elde etmekten çıkarır. 

 

Içerik

 

Kendimizi değerlendirirken kör noktalarımızı ve savunma mekanizmalarımızı keşfedeceğiz.

Değişim ve gelişime kapalı olan düşünce sistemimizi farkındalıkla yeniden yapılandıracağız.

Kısıtlayan, sınırlandıran değişime kapalı tek düze bir yaşamdan etrafına ilham olan kahraman benliğimize doğru adım atacağız. Çocuksu bir merak duygusuyla, değişim ve gelişimin verdiği keyifle birlikte.

 

Katılımcı Profili

 

Yaşamının her alanında yaşadığı iletişim ve ilişki durumlarına, sorunlarına bunun bende yansıması nedir? bilinciyle bakabilecek, kişisel gelişimini sağlamak isteyen herkes

 

Bireysel Kazanımlar

 

Değişime kolayca uyum sağlayabilme

Değişimin içindeki fırsatları görebilme

Değişimle birlikte gelişim noktaları kazanma

Yenilikleri yaratabilme ve uygulayabilmede başarı

Sınırlı düşünce yapısından özgür, esnek düşünce yapısına geçebilme

İmkansız yerine herşeyin mümkün olduğu bilinciyle iş yapış

Değişim ve gelişime kapalı olan düşünce sistemimizi 

farkındalıkla yeniden yapılandırmak.

 

Kurumsal Kazanımlar

 

İş yürütme ve geliştirme kapasitesinin artması

İnsan odaklı bir şirket algısı

Çalışan sadakati

Çalışanların motivasyonu ile başarı

Kurum içi yeni kararların rahatlıkla uygulanabilmesi

Kurum içi iletişimde direncin ve çatışmaların azaltılması

Hedeflere ulaşılırken kazanılan hız

 

Katılımcı Sayısı : 8 -12 kişi


Program Süresi : Yüz yüze tam gün gün - online 2 yarım gün