Müşteri Aynamdır

Müşteri Aynamdır

Katılımcı kendi duygularının ve hislerinin kişilere yansıdığını, kişilerin kendisine ayna tuttuğunu fark eder.

İyinsan Platformu | Hande Akın

Teklif Al

Yaşam boyu pek çok alanda var oluruz. Aile, iş, sosyal yaşam vb. Bu alanların her birinde bireylerle, kurumlarla iletişim halindeyizdir. Özellikle iş alanımızda karşılaştığımız kişiler (yöneticiler, müşteriler) istekleri, talepleri, davranışları nedeniyle kişide duygu ve düşünceler uyandırır. Bunların bazıları kişiyi motive eder, destekler niteliktedir. Bazıları ise öfke, üzüntü, kızgınlık gibi duygular hissettirebilir. Bu eğitim boyunca kişinin kendine dair bilinçli bir farkındalık ile yaşadığı olayların ardında kendisine nasıl bir ayna tutulduğunun kavranması sağlanır. Yani kendiyle ilgili olan ve karşı tarafa projekte ettiği duygu ve düşüncelerin farkına varması desteklenir.

 

Içerik

 

Bu interaktif seminerde öncelikle bilinçaltının işleyişine dair bilgilendirme yapılır. Ardından ''duygu ve his nedir?'', ''Aralarında nasıl bir fark vardır?'' anlatılır. Çeşitli egzersizlerle katılımcıların duygularına dair farkındalık kazandırılır. Bu duyguların, düşüncelerin etrafımızdaki herkeste nasıl ayna olarak yansıdığı farkındalık kazandırılarak öğretilir. İnteraktif sohbet ile örnekler çoğaltılarak konunun iyice anlaşılması, hissedilmesi sağlanır.

Sonuç; Katılımcı kendi duygularının ve hislerinin kişilere yansıdığını, kişilerin kendisine ayna tuttuğunu fark eder. Bu farkındalıkla birlikte kendine ve çevresine kabul, empati ve sempati duymayı geliştirir.

Katılımcı Profili

 

Yaşamının her alanında yaşadığı iletişim ve ilişki durumlarına, sorunlarına bunun bende yansıması nedir? Bilinciyle bakabilecek, kişisel gelişimini sağlamak isteyen herkes.

 

Bireysel Kazanımlar

 

Bireyin kendi duygu ve düşüncelerine dair farkındalık

Katılımcı kendi duygularının ve hislerinin kişilere yansıdığını, kişilerin kendisine ayna tuttuğunu fark eder. Bu farkındalıkla birlikte kendine ve çevresine kabul, empati ve sempati duymayı geliştirir.

Sağlıklı iletişim ve ilişki kurma becerisi

 

Kurumsal Kazanımlar

 

Sağlıklı iletişim

İş yürütme ve geliştirme kapasitesinin artması

İnsan odaklı bir şirket algısı

Çalışan sadakati

Çalışanların motivasyonu ile başarı

Kurum içi egosal çatışmaların minimize edilmesi, huzurlu çalışma ortamı

 

Katılımcı Sayısı : 8 -12 kişi


Program Süresi : Yüz yüze tam gün gün - online 2 yarım gün