ERİŞEN SÖZLEŞMESİ

1.    GİRİŞ

1.1. İşbu Erişen Sözleşmesi (“Sözleşme”); Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kahan Apartmanı No:40/3 Şişli/İstanbul adresi merkezli ve 265268-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı İyinsan Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“İyinsan”) tarafından www.iyinsan.com alan adlı internet sitesi (“İyinsan Platformu”) üzerinden sunulan imkanlar dahilinde, İyinsan Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Kullanıcı ve Uzman  (birlikte “Erişen” olarak anılacaktır) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

1.2. İşbu Sözleşme, Erişen’in İyinsan Platformu’nu ziyaret etme ve İyinsan Platformu’nda hizmet verme veya hizmet alma saikiyle üyeliğini gerçekleştirmek istediği andan itibaren tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Erişen’in İyinsan Platformu’nu kullanma saikine göre kazanacağı Ziyaretçi, Kullanıcı veya Uzman sıfatları doğrultusunda işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

 

2.    TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Aracı Hizmet Sağlayıcı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinde tanımlanan, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Bireysel Seanslar ve Grup Seansları

Gerekli niteliklerini sağladığı ve tercih ettiği kategoride, İyinsan Platformu aracılığıyla Uzman tarafından verilecek olan tekil veya paket bazlı hizmetler anlamına gelecektir.

Cihaz

Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz anlamına gelecektir.

Erişen

İyinsan Platformu’nu Ziyaretçi, Kullanıcı ve Uzman sıfatlarıyla kullanan tüm kişiler anlamına gelecektir.

Hizmet Bedeli

Kullanıcı’nın Bireysel Seanslar ve Grup Seansları ile İyi Akademi üzerinden sunulan workshop, modül ve sertifikalı programlardan faydalanabilmek amacıyla Ödeme Sistemi aracılığıyla ödediği bedel anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İçerikler

Uzman tarafından İyinsan Platformu aracılığıyla verilecek olan Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na ilişkin seviye, seans materyali ve seans içi/sonrası öğrenim çıkarımları anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

İyi Akademi

İyinsan Platformu’nda Uzmanlar’ın workshoplar, modüller ve sertifikalı programlar sunabilmesine olanak sağlayan yapı anlamına gelecektir.

İyi Dükkan

İyinsan Platformu üzerinden hizmet verilen kategorilerle ilgili Ürün alım ve satımı yapılmasına olanak sağlayan platform anlamına gelecektir.

İyi Level

Kullanımına ilişkin koşul ve detayların İyinsan Platformu üzerinden açıklanacağı derecelendirme sistemi anlamına gelecektir.

İyi Puan

Kullanıcı’nın ve Uzman’ın İyinsan Platformu’ndaki platform kullanım performansında belirli parametrelere ulaşılması halinde İyinsan tarafından hesabına tanımlanan puan anlamına gelecektir.

İyinsan Platformu

Uzmanlar’ın gerekli yeterliliklerini meditasyon, nefes, yoga, pilates, personal trainer, beslenme ve astroloji alanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli kategoriler bazında Bireysel Seanslar ve Grup Seansları düzenleyebildikleri; İyi Akademi üzerinden workshoplar, modüller ve sertifikalı programlar sunabildikleri; kişilerin İyi Dükkan aracılığıyla ürün satışı/alışı gerçekleştirilebildikleri, kişilerin bedensel ve ruhsal olarak gelişmelerini sağlamaya yönelik oluşturulmuş platform anlamına gelecektir.

İyi Tablo

Kullanımına ilişkin koşul ve detayların İyinsan Platformu üzerinden açıklanacağı, platform içerisinde Uzmanlar’a tanınmış olan imkan anlamına gelecektir.

Kullanıcı

İyinsan Platformu’na hizmet alma saikiyle erişen ve işbu Sözleşme doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak İyi Akademi aracılığıyla sunulan hizmetler ile Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan yararlanan ve İyi Dükkan üzerinden Ürün alışı/satışı gerçekleştirebilen kişiler anlamına gelecektir.

Kurumsal Üye

İyinsan ile akdetmiş olduğu iş birliği sözleşmesi doğrultusunda bünyesindeki hizmet verenlerin İyinsan Platformu’nda ilgili kategorilerde Uzman sıfatı ile hizmet vermelerine imkân tanıyan, İyinsan ile iş birlikleri doğrultusunda ortak çalışmalar yürüten tüzel kişi(ler) anlamına gelecektir.

Ödeme Sistemi

İyinsan tarafından belirlenen ve İyinsan Platformu’na entegre edilerek elektronik ortamda tahsilat yapılabilmesine imkân veren ve üye işyeri anlaşması yapan bir kuruluş tarafından sağlanan çevrimiçi ödeme sistemi anlamına gelecektir.

Ödül Puan

Kullanıcı’nın ve Uzman’ın İyinsan Platformu’nda yer alan hizmetler karşılığında indirim olarak kullanabileceği ve Bireysel Seanslar veya Grup Seansları, İyi Akademi ile İyi Dükkan’da hizmet sunma/hizmet alma saikiyle gerçekleştirdiği işlemler karşılığında hesabına tanımlanan puan anlamına gelecektir.

Platform Kullanım Bedeli

Komisyonlu hizmet türü kapsamında İyinsan’ın, sunduğu hizmetler karşılığında; Uzman’ın, İyinsan Platformu içerisinde sunmuş olduğu hizmetlerden ve Kullanıcı ile Uzman’ın İyi Dükkan aracılığıyla gerçekleştirilen Ürün satışlarından elde ettiği gelirden yüzde yoluyla iktisap edeceği platform kullanım bedeli anlamına gelecektir.

Sözleşme

İster basılı halde ister İyinsan Platformu’nda elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Erişen Sözleşmesi ve Ekleri anlamına gelecektir.

TKHK

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

TTK

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamına gelecektir.

Tüketici

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.

Uzman

İyinsan Platformu’na hizmet sunma saikiyle erişen ve işbu Sözleşme ile Uzman Sözleşmesi doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak İyinsan Platformu’nu kullanmaya başlayan şirket sahibi/temsilcisi olan, Kurumsal Üye bünyesinde hizmet veren veya bireysel olarak hizmet verme saikinde olan kişiler anlamına gelecektir.

Uzman Yönetim Paneli

Uzman’ın profil oluşturma işlemlerinin ardından görünür hale gelecek olan ve Uzman’ın seans İçerikler’ini, takvimlerini oluşturabileceği, seans satışlarını takip edebileceği, Kullanıcı yorumlarını görüntüleyebileceği ve cevaplayabileceği bölüm anlamına gelecektir.

Ürün

İyi Dükkan aracılığı ile Ziyaretçi’nin satın alabileceği ve Kullanıcı ile Uzman’ın satışını ve alışını gerçekleştirebilecekleri ürünler anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Ziyaretçi

İyinsan Platformu’nda dolaşım gerçekleştirerek İyi Dükkan aracılığıyla Ürün satın alabilen, Kullanıcı ve Uzman olmayan kişiler anlamına gelecektir.

 

3.       GENEL ŞARTLAR

3.1.   İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Erişen için geçerli olup İyinsan Platformu’na Ziyaretçi, Kullanıcı ve Uzman sıfatıyla erişen tüm kişiler farklı şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.

3.2.   İyinsan Platformu’nda Uzman sıfatıyla hizmet vermek isteyen tüzel kişi sıfatını haiz şirket adına temsilci sıfatıyla üye olunması halinde, ilgili tüzel kişiliğin işbu Sözleşme ile bağlı olduğu ve temsilcinin ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu aksi halde doğan borç ve yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu ve tüzel kişi temsilcisinin ilgili tüzel kişi adına işlem yapma yetkisine haiz olduğu kabul edilecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde bağlamın gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, düzenlemeler ilgili tüzel kişilik nezdinde hüküm doğuracaktır.

3.3.   İşbu Sözleşme’nin, Ziyaretçi tarafından İyinsan Platformu’na erişilmesinden itibaren ve İyinsan Platformu’nda herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden; Kullanıcı ve Uzman tarafından İyinsan Platformu’na üye olunmadan ve hizmet alma/hizmet sunma saikiyle herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce okunması gerekmektedir.

3.4.   Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Erişen tarafından kabul edilmemesi halinde İyinsan Platformu’nda işlem gerçekleştirilmemelidir. Erişen’in, İyinsan Platformu’nda işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki işbu Sözleşme’de yazılı şartların;

3.4.1.   İyinsan Platformu’nda dolaşımına devam eden ve/veya İyi Dükkan üzerinden işlem gerçekleştiren Ziyaretçi tarafından ve

3.4.2.   İyinsan Platformu’nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Kullanıcı ve Uzman tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.

3.5.   İyinsan, İyinsan Platformu’nda güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İyinsan Platformu’nda Erişen’e ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler ve değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında olup, Erişen tarafından İyinsan Platformu’nun kullanımına ve/veya İyinsan Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin Erişen tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Erişen aleyhine yapılacak olası değişiklikler için Erişen’den ayrıca onay alınacaktır.

3.6.   İyinsan tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme İyinsan Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Erişenler güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

3.7.   Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, İyinsan Platformu’na erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Kullanıcı ve Uzman tarafından kabul edilmemesi halinde İyinsan Platformu’nda bulunan hesabın kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

 

4.    İYİNSAN PLATFORMU

4.1.   İyinsan Platformu; kişilerin, yoga, pilates, fitness, astroloji, nefes, meditasyon, beslenme ve psikoloji alanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli kategoriler bazında düzenlenen Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan ve İyi Akademi üzerinden sunulan workshoplar, modüller ve sertifikalı programlardan yararlanabildikleri veya bu hizmetleri sunabildikleri; kişilerin İyi Dükkan aracılığıyla Ürün satışı/alışı gerçekleştirilebildikleri, kişilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen bir platformdur. Bu bağlamda İyinsan, kişilerin sunmakta olduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin tarafı, kefili ya da garantörü değildir.

4.2.   İyinsan Platformu üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı İyinsan’ın değişiklik hakkı saklı kalmak şartıyla Ziyaretçi, Kullanıcı ve Uzman için farklılık göstermektedir.

4.3.   Ziyaretçi, Cihaz vasıtasıyla eriştiği İyinsan Platformu’nda;

4.3.1.   Dolaşım sağlayabilmekte,

4.3.2.   Blog içeriklerini görüntüleyebilmekte,

4.3.3.   İyi Dükkan üzerinden Ürün satın alabilmekte ve

4.3.4.   Uzmanlar’ı çeşitli parametreler bazında filtreleyerek Uzmanlar’a ait öz geçmiş ve sair bilgileri görüntüleyebilmektedir.

4.4.   Kullanıcı, Cihaz vasıtasıyla eriştiği İyinsan Platformu’nda;

4.4.1.   Ziyaretçi’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte,

4.4.2.   Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak profilini kişiselleştirebilmekte,

4.4.3.   Uzmanlar tarafından düzenlenen Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılarak Uzmanlar ile yazılı sesli ve/veya görüntülü görüşme sağlayabilmekte,

4.4.4.   İyi Akademi aracılığıyla workshop, modül ve sertifika programlarına katılabilmekte ve

4.4.5.   İyi Dükkan üzerinden Ürün satışı yapabilmekte ve Ürün satın alabilmektedir.

4.5.   Uzman, Cihaz vasıtasıyla eriştiği İyinsan Platformu’nda;

4.5.1.   Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak kendisine tanımlanmış Uzman Yönetim Paneli üzerinden; İyi Akademi ve İyinsan Platformu aracılığıyla vereceği hizmetlere ilişkin içerikleri belirleyebilmekte,

4.5.2.   Uzman Yönetim Paneli aracılığıyla vereceği Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na ilişkin takvim oluşturabilmekte,

4.5.3.   Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın tekil veya paket bazlı olup olmamasını ve İyi Akademi yapısı altında vereceği modüllerin, workshopların, sertifikalı programların seans saatini, seviyesini, kontenjanını ve seans bedelini belirleyebilmekte,

4.5.4.   İyi Dükkan üzerinden Ürün satışı yapabilmekte ve Ürün satın alabilmekte,

4.5.5.   Uzman Yönetim Paneli aracılığıyla satışları ve gelirini takip edebilmekte ve

4.5.6.   Hizmet vermek üzere kategori bazlı paketler tanımlayabilmektedir.

 

5.    ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.   Ziyaretçi, İyinsan Platformu’na erişerek, Uzmanlar’ı kategorilerine göre çeşitli kriterlerde filtreleme ve Uzmanlar’ın özgeçmişlerini ve oluşturdukları workshopları, modülleri, sertifikalı programları ve blog içeriklerini görüntüleme ve İyi Dükkan üzerinden İyinsan Platformu’nda sunulan hizmet kategorileri bazında Ürün satın alma hakkına sahiptir.

5.2.   Ziyaretçi İyi Dükkan alt yapısı üzerinden sunulan Ürünler’i İyinsan Platformu’na üye olmaksızın satın alabilecektir. Belirtmek gerekir ki İyinsan Platformu üzerinden Ürün satın alması sırasında satıcı ile arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesinde Ziyaretçi’den ad soyad, telefon numarası, teslimat/fatura adresi ve elektronik posta adresi bilgilerini iletmesi istenecektir.

5.3.   Ziyaretçi, İyinsan Platformu’ndan ‘Kullanıcı’ veya ‘Uzman’ sıfatıyla yararlanabilmek amacıyla İyinsan Platformu’na üye olma ve İyinsan Platformu’ndan hizmet alma/hizmet sunma saikiyle yararlanma hakkına sahiptir. Ziyaretçi, İyinsan Platformu’na işbu Sözleşme’de şartları belirtilen şekilde üye olmakla birlikte işbu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya veya Uzman’a ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

5.4.   Hizmet sunma saiki ile üye olan Ziyaretçi, işbu Sözleşme’de Uzman’a ilişkin düzenlenen şartlara ek olarak Uzman Sözleşmesi’ne tabi olacağını, bu sözleşmeyi kabul etmemesi halinde Uzman sıfatı ile İyinsan Platformu üzerinden işlem yapmaması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.5.   Her bir Ziyaretçi, İyinsan bültenlerini takip edebilmek ve/veya İyinsan Platformu’nda sunulan hizmetlere ilişkin yapılan güncellemelerden e-posta yoluyla haberdar olabilmek için İyinsan Platformu’nda yer alan e-posta kayıt bölümünü kullanarak düzenli e-posta hizmetinden yararlanabilir.  İyinsan, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ziyaretçi’nin ön onayı olmaksızın Ziyaretçi’ye ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Ziyaretçi’ye ‘ticari elektronik iletiyi ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Ziyaretçi’nin İyinsan ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla İyinsan’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.

6.    ÜYELİK

6.1.   İyinsan Platformu’na erişen Ziyaretçi, İyi Dükkan üzerinden Ürün satın almak haricindeki diğer hizmetlerden yararlanabilmek, İyi Dükkan üzerinden Ürün satışı yapabilmek veya İyinsan Platformu’nda hizmet sunabilmek için İyinsan Platformu’na üye olmalıdır.

6.2.   İyinsan Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan yararlanmak için Kullanıcı sıfatıyla üye olmak isteyen kişi, İyinsan Platformu’ndaki üyelik formunu doldurarak aşağıda yer alan bilgileri İyinsan’a iletmekle yükümlüdür;

6.2.1.   isim,

6.2.2.   soyisim ve

6.2.3.   elektronik posta adresi

(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaklardır)

6.3.   İyinsan Platformu içerisinde sunulmuş imkanlardan ‘Kullanıcı’ sıfatıyla yararlanılabilmesi için gereken üyelik; Ziyaretçi’nin Üyelik Bilgileri’ni İyinsan Platformu’nda yer alan üyelik formuna girmesi ve profili için bir şifre oluşturması ile kurulur. Ziyaretçi, üyeliğini kendisine sunulan sosyal medya hesaplarından birini eşleyerek anılan verilerin buradan sağlanmasıyla da kurabilir ve işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerden yararlanabilir. Üyeliğin kurulabileceği sosyal medya hesaplarının İyinsan Platformu’na eklenmesi ve İyinsan Platformu’ndan çıkarılması İyinsan’ın inisiyatifindedir.

6.4.   İyinsan Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan ‘Uzman’ sıfatıyla yararlanmak için gereken üyeliğin tamamlanması; hesap oluşturma, üyelik ve profil bilgilerini sağlama, katılma talebi iletme ve onay süreci olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.  İyinsan, üyelik oluşturma metotlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

6.5.   Uzman’ın elektronik posta adresini İyinsan Platformu’na sağlayarak bir parola belirlemesi ve akabinde İyinsan Platformu’na giriş yapması ile hesap oluşturma aşaması tamamlanır.

6.6.   Üyelik aşaması;

·         isim,

·         soyisim,

·         elektronik posta adresi ve

(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaklardır)

·         fotoğraf / Kurumsal Üye bünyesinde ise Kurumsal Üye logosu,

·         cinsiyet,

·         telefon numarası,

·         doğum tarihi,

·         özgeçmiş (CV),

·         adres bilgisi,

·         hizmet vermek istediği kategori tercihleri,

·         sertifika bilgileri,

·         sosyal medya hesap bilgileri,

·         T.C. kimlik numarası/Pasaport numarası,

·         banka hesap bilgileri,

·         IBAN numarası,

·         varsa, bağlı olduğu Kurumsal Üye bilgisi

Eğer tüzel kişilik adına üyelik işlemleri gerçekleştiriliyor ise;

·         şirket ticari unvanı,

·         şirket merkezi,

·         şirket banka hesap bilgileri,

·         şirket IBAN numarası,

·         vergi kimlik numarası ve

·         vergi dairesi

(birlikte “Profil Bilgileri” olarak anılacaklardır)

bilgi ve belgelerinin Uzman tarafından sunulması ve İyinsan Platformu’na yüklenmesi ile tamamlanır.

6.7.   Önceki adımlarda temin edilen bilgi ve belgelerin İyinsan’ın onayına gönderilmesiyle katılma talebi iletme aşaması tamamlanır.

6.8.   Kurumsal Üye bünyesindeki hizmet verenin Uzman sıfatı ile İyinsan Platformu’na üye olmak istemesi halinde, hizmet verme saikiyle üye olan kişinin bağlı bulunduğu Kurumsal Üye’yi belirtmesi ve fotoğraf alanına Kurumsal Üye logosunu eklemesi gerekmektedir.

6.9.   Katılma talebi sürecini takip eden onay sürecinde İyinsan, münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Uzman’ın üyeliğine ilişkin katılma talebini onaylayabilir veya reddedebilir. İyinsan’ın, Uzman’ın katılma talebini olumlu yanıtlaması halinde onay süreci aşaması tamamlanacak ve akabinde Uzman’ın İyinsan tarafından komisyonlu hizmet türünde belirlenen üyeliği tamamlanacaktır.

6.10.     Uzman’ın onay süreci doğrultusunda İyinsan, üyelik oluşturma aşamasında kendisine iletilen iletişim bilgileri vasıtası ile onay sürecinin yürütülmesine ilişkin Uzman ile, hali hazırda Kurumsal Üye bünyesinde bir hizmet veren ise Kurumsal Üye ile iletişime geçebilecektir.

6.11.     Uzman sıfatıyla İyinsan Platformu üzerinden hizmet sunmak isteyen kişi, işbu Sözleşme doğrultusunda üyeliğini oluşturmasına ek olarak kendisine sunulan Uzman Sözleşmesi’ni de kabul etmekle yükümlüdür.

6.12.     Kullanıcı ve Uzman İyinsan’ın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi ya da bu kapsamda yer alan hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı/Uzman profilini, hesap bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan İyinsan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın/Uzman’ın üyeliğini başkasına kullandırdığının veya devrettiğinin tespit edilmesi halinde üyeliği iptal edilir.

6.13.     İyinsan Platformu üzerinde kullanım koşullarını manipüle eden, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte üyelik oluşturulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde İyinsan, ilgili profili askıya almaya veya ilgili profilin ilişkili olduğu üyeliği silmeye yetkilidir.

 

7.       ERİŞEN’İN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1.   Erişen, İyinsan Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihaz vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.

7.2.   İşbu Sözleşme kapsamında Erişen; İyinsan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, İyinsan Platformu dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.   Erişen, İyinsan’a ait veya İyinsan ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4.   Erişen; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; İyinsan Platformu sunucularını veya İyinsan Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; İyinsan Platformu’nun diğer kullanıcıların Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Erişen; İyinsan Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İyinsan Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.

7.5.   Erişen, kendisine tanınan İyi Puan, Ödül Puan ve İyi Level imkanına ilişkin detaylar ile kullanım koşullarına İyinsan Platformu üzerinden erişebilecektir.

7.6.   Erişen, İyinsan Platformu üzerinden sunulan hizmet ve/veya Ürün satışları kapsamında Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeme yapmayı kabul etmiş sayılır. Erişen, İyinsan Platformu üzerinden sunulan hizmeti ve/veya Ürün’ü satın alma saikiyle ödeme yaparken Ödeme Sistemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacaktır. Erişen, Ödeme Sistemi üzerinden ödeme yaparken banka/kredi kartı bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. Erişen’in sağladığı banka/kredi kartı bilgileri, lisanslı bir ödeme kuruluşu tarafından saklanmakta olup İyinsan tarafından kullanılmamaktadır.

7.7.        Erişen, İyinsan Platformu’nda kendisine sunulan Ürün’ün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bunlar hakkında bilgi sahibi olarak sipariş vereceğini kabul eder.

7.8.        Erişen’in, İyi Dükkan üzerinden Ürün, İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetler ile Bireysel Seanslar ve Grup Seansları satın almadan önce Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyup kabul etmesi gerekmektedir.

7.9.        Erişen, satın aldığı Ürün/hizmet bakımından İyinsan’ın yalnızca bir Aracı Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve satıcının taahhüt ettiği Ürün’ün/hizmetin tam veya taahhüt edildiği şekilde teslim edilememesinden dolayı İyinsan’a herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve beyan eder.

7.10.     Erişen; İyi Dükkan aracılığıyla gerçekleştireceği Ürün satışına ilişkin olarak;

7.10.1.    Ürün’ü zamanında, İyinsan Platformu’nda belirttiği niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim edeceğini,

7.10.2.    İyinsan Platformu vasıtasıyla gerçekleştireceği Ürün satışlarına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin ve alıcının Ürün satışına ilişkin taleplerinin muhatabının bizzat kendisi olacağını,

7.10.3.    Ürün satışına ilişkin İyinsan tarafından belirlenen düzenlemelere ve bildirimlere uygun davranacağını,

7.10.4.    Satışını gerçekleştireceği Ürün’ün işbu Sözleşme’nin Ek 1‘inde yer alan satışa arzı yasaklı veya sınırlı ürünlerden olmayacağını; Ürünler’in yasal olmasından, içeriğinden, yasal sınırlamalara tabi olan Ürünler’in satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun davranılmamasından münhasıran sorumlu olduğunu,

7.10.5.    Satışını gerçekleştireceği Ürün’ün satışa arzı hususunda yetkili olduğunu, ilgili Ürünler’in internet üzerinde yayımlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için gerekli yetkilendirmeye ve izinlere sahip olduğunu,

7.10.6.    Ürün’e ilişkin marka, logo, teknik özellikler dahil tüm tanıtıcı içeriklere ilişkin olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarda düzenlenen yükümlülüklerini ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.11.                       İşbu Sözleşme;

7.11.1.    Ziyaretçi tarafından İyinsan Platformu’na erişim durdurularak her zaman,

7.11.2.    Kullanıcı tarafından üyeliğin kullanımı ve hizmet alımı durdurularak ve

7.11.3.    Uzman tarafından üyeliğin kullanımı ve sunulan hizmetler durdurularak Uzman Sözleşmesi’nde ve işbu Sözleşme’nin 9.24. maddesinde yer verilen şart ve koşullar dahilinde her zaman sona erdirilebilecektir.

 

8.    KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.   Kullanıcı, İyinsan Platformu içerisinde yer alan üyelik formunu doldurarak, İyinsan Platformu’nu kullanmaya başlayabilecektir.

8.2.   Kullanıcı, üyelik formu kapsamında işbu Sözleşme’nin 6.2. maddesinde belirtilen bilgi ve verileri tam ve eksiksiz olarak İyinsan Platformu’na sunmakla yükümlüdür. Aksi halde İyinsan Platformu üzerinden Ürün ve/veya hizmet satın alması sırasında satıcı ile arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesinde kendisinden profil bilgilerini doldurması istenebilecektir.

8.3.   Kullanıcı, üyelik formu kapsamında ve İyinsan Platformu üzerinden sunulan hizmetler esnasında vermiş olduğu bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasından münhasıran kendisi sorumlu olacak olup; verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması sebebiyle İyinsan Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, hizmetin gereği gibi ifa edilememesi, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde İyinsan’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

8.4.   Kullanıcı, İyinsan Platformu üzerinden seçtiği kategorideki seansa ilişkin Hizmet Bedeli’ni Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeyerek hizmet alma hakkına sahiptir. İlaveten İyinsan, seans gün ve saatini, Kullanıcı’ya elektronik posta/kısa mesaj bildirimi ve platform için bildirimler ile hatırlatılabilecektir.

8.5.   Kullanıcı, satın almış olduğu seansın gerçekleşeceği yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân veren üçüncü taraf uygulamaya/platforma yönlendiren linki/bağlantıyı Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan aynı anda üçüncü kişilerin faydalanmasına olanak sağlayacak şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmamalıdır. Böyle bir durumun İyinsan tarafından tespit edilmesi veya Uzman tarafından tespit edilerek İyinsan’a bildirilmesi halinde; İyinsan, Kullanıcı’nın satın almış olduğu seansı iptal edecek ve Kullanıcı’ya para iadesinde bulunulmayacaktır. Belirtilmelidir ki Kullanıcı’nın işbu maddede yer verilen davranışının tekrarlanması halinde İyinsan Platformu’ndaki üyeliği İyinsan tarafından askıya alınabilir veya sona erdirilebilir.

8.6.   Kullanıcı, İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetler ile satın almış olduğu kategorideki Bireysel Seans veya Grup Seansı esnasında bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi ve devam edebilmesi bakımından gerekli olan araç ve malzemeleri kendisi temin etmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın yanlış ve/veya eksik araç ve malzemeyle Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılması veya İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması sebebiyle hizmetlerin gereği gibi yerine getirilememesinden, Kullanıcı’nın bu sebeple zarara uğramasından veya zarar tehlikesi ile karşılaşmasından İyinsan ve Uzman sorumlu tutulamayacak olup; Kullanıcı münhasıran sorumlu olacaktır.

8.7.   Kullanıcı, İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması esnasında ve satın almış olduğu Bireysel Seanslar ve Grup Seansları esnasında, seans işleyişinin devam edebilmesi bakımından gerekli araç ve malzemeler Uzman tarafından önerilmiş olsa dahi bu araç ve malzemelerin kullanımından bizzat kendisi sorumlu olup; araç ve malzemelerin kullanımı esnasında oluşabilecek sorunlar bakımından Uzman’ı ve İyinsan’ı sorumlu tutamayacaktır.

8.8.   Kullanıcı, İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması veya seçmiş olduğu kategorideki Bireysel Seanslar veya Grup Seansları’na katılması ve bu hizmetler kapsamında Uzman’ın yönlendirmelerini takip etmesi sebebiyle herhangi fiziksel ve/veya psikolojik bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalırsa bu durumu Uzman’a bildirerek dahil olduğu İyi Akademi hizmetlerine katılımına veya katılmış olduğu Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na derhal son vermeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

8.9.   Kullanıcı, İyinsan Platformu üzerinden sunulan kategorilerdeki seanslara katılımı konusunda tamamen özgür iradesi ile karar vermeli ve seans seçimi yaparken kategorilerin bireysel sağlık durumuna uygunluğunu seans içeriklerini inceleyerek kendisi değerlendirmeli; gerekli görürse doktoruna danışmalıdır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki Kullanıcı, bireysel sağlık durumundan münhasıran kendisi sorumlu olup; seçmiş olduğu kategorideki seansa katılımı sonucu Kullanıcı’nın sağlığında oluşabilecek sorunlar bakımından Uzman ve İyinsan sorumlu tutulamayacaktır.

8.10.     Kullanıcı, İyinsan Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin tıbbi teşhis ve tedavi hizmeti kapsamında olmadığını; bireysel sağlığa iyi gelebileceğini ve fakat İyinsan’ın ve Uzmanlar’ın bu konuda bir taahhüt vermediklerini kabul etmektedir.

8.11.     Kullanıcı, kategori ya da uzman bazlı paket alması halinde, paket içeriğindeki Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılım sağlamasa dahi, kategori bazlı pakete ilişkin belirtilen Hizmet Bedeli’ni eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın kategori bazlı paket kapsamında satın aldığı hizmetten faydalanmamayı tercih etmesi durumunda İyinsan’dan herhangi bir bedel talep hakkı doğmayacaktır.

8.12.     Kullanıcı, Bireysel Seans ve Grup Seansları ile İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin olarak talep yoğunluğunun mevcut olabileceğini, İyinsan’ın bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını ve bu durumun ayıplı hizmet olarak nitelendirilmediğini kabul eder.

8.13.     Kullanıcı, İyinsan Platformu üzerinden aldığı hizmetlere ilişkin geri bildirimde bulunmak amacıyla İyinsan Platformu içerisinde herkese görünür şekilde yayımlanmak kaydıyla değerlendirme ve yorumlarda bulunabilir. Belirtmek gerekir ki Kullanıcı’nın yapmış olduğu değerlendirme ve yorumların İyinsan Platformu içerisinde yayımlanması ve İyinsan Platformu’ndan kaldırılması İyinsan’ın inisiyatifindedir.

8.14.     İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, İyinsan Platformu aracılığıyla kendisine iletilen link üzerinden katıldığı yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeleri kayıt altına almamakla yükümlüdür. Böyle bir durumun İyinsan tarafından tespit edilmesi veya Uzman tarafından tespit edilerek İyinsan’a bildirilmesi halinde, ilk ihlal durumunda Kullanıcı’nın hesabı İyinsan tarafından askıya alınabilecek, aynı ihlalin birden çok kez aynı Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise Kullanıcı’nın hesabı kalıcı olarak silinebilecektir.

8.15.     Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme kapsamında satın almış olduğu Bireysel Seanslar veya Grup Seanslarına katılmaması/katılamaması halinde, ilgili seans tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde aynı Uzman tarafından verilen, satın almış olduğu seans ile aynı bedeldeki ve aynı türdeki bir başka seansa katılma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı’ya bu hak, katılım göstermediği/gösteremediği seansın Grup Seansı olması halinde, ilgili seansın kontenjan yeterliliklerinin sağlanması halinde tanınabilecektir. Kullanıcı, bu hakkı kullanabilmesi için, satın alıp katılım göstermediği/gösteremediği ilgili seans tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde bu durumu İyinsan’a bildirmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki böyle bir durumda Kullanıcı’ya katılım göstermediği seansa ilişkin herhangi bir Hizmet Bedeli iadesi yapılmayacaktır. İlgili Uzman’ın işbu maddede belirtilen 1 (bir) aylık süre içerisinde Kullanıcı’ya katılma hakkı tanınacak seans ile aynı bedel ve türde bir başka seansı bulunmaması halinde Kullanıcı’ya bu hak tanınmayacaktır.

8.16.     Bireysel Seans ve Grup Seansı’nın, takvimde belirtilen zamanda başlatılabilmesi için Kullanıcı’nın, ilgili seansı satın almasını takiben İyinsan tarafından elektronik posta adresine gönderilen yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân tanıyan üçüncü taraf dijital platforma yönlendiren erişim linkini kullanarak hizmetin verileceği dijital platforma katılması gerekmektedir.

8.17.     Kullanıcı tarafından Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın gerçekleştirilebilmesi amacıyla erişim linkine tıklanılması ve fakat teknik aksaklıklar sebebiyle seansın gerçekleştirilememesi veya erişim linkinin teknik aksaklıklar nedeniyle kullanılamaması durumunda Kullanıcı, durumu makul olan en kısa sürede İyinsan’a bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda seansın teknik aksaklıktan dolayı yapılamadığının veya erişim linkinin teknik aksaklıktan dolayı kullanılamadığının veya seansın tamamlanamadığının İyinsan tarafından tespit edilmesi üzerine, Hizmet Bedeli kendisine yapılan ödeme yöntemi ile aynı şekilde iade edilecektir.

8.18.     Kullanıcı’nın Uzman ile gerçekleştireceği Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın; yazılı, sesli ve/veya görüntülü nitelikte olmasına karar verme hakkı mevcut olup; seansların mahiyeti itibariyle yazılı, sesli ve/veya görüntülü olmamasından ötürü hizmetin gereği gibi ifa edilememesinden İyinsan ve Uzman sorumlu tutulamayacak ve buna ilişkin Hizmet Bedeli’nin iadesi talep edilemeyecektir.

8.19.     Kullanıcı, satın almış olduğu seansı kendisi adına satın almış kabul edilecektir. Kullanıcı, Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nı satın alabilmesine ve bu seanslara katılım sağlayabilmesine olanak sağlayan bilgileri üçüncü kişilere devretmesinden tamamen kendisi sorumlu tutulacak olup; üçüncü kişilere yapılacak devir sonucu oluşan veya oluşacak zararlar sebebiyle İyinsan’dan ve Uzman’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

8.20.     Kullanıcı, Uzman ile olan Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nda ve mesajlaşma içeriğinde; ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihler gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemeli ve toplumu veya diğer Kullanıcılar’ı ve Uzman’ları rahatsız edici davranışlarda bulunmamalıdır.

8.21.     Kullanıcı, Uzman ile gerçekleştirdiği yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşme esnasında sunduğu birtakım bilgilerden görüşmelerin periyodik olarak gerçekleştirilebilmesi için gereken temel bilgilerin Uzman tarafından kayıt altına alınabileceğini peşinen kabul eder.

 

9.    UZMAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1.   Uzman, İyinsan Platformu içerisinde yer alan üyelik formunu doldurarak, İyinsan Platformu’nu Uzman sıfatıyla kullanmaya başlayabilecektir.

9.2.   Uzman, üyelik formu kapsamında işbu Sözleşme’nin 6.6. maddesinde belirtilen bilgi ve verileri tam ve eksiksiz olarak İyinsan Platformu’na sunmakla yükümlüdür.

9.3.   Uzman, üyelik formu kapsamında vermiş olduğu bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasından münhasıran kendisi sorumlu olacak olup; verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması sebebiyle İyinsan Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde İyinsan’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

9.4.   Profili onaylanan Uzman, komisyonlu hesap türünde üyelik hakkına sahip olacak ve tabi olduğu Uzman Sözleşmesi kapsamında mutabık kalınan oranlar üzerinden hizmeti ifa etmesi karşılığı gelir elde edecektir. Uzman; üyeliğin tamamlanmasını takiben Ödeme Sistemi tarafından Platform Kullanım Bedeli kesilerek kendisine iletilecek olan Hizmet Bedeli’nin yatırılacağı hesap bilgilerini, Ödeme Sistemi’ne iletilebilmesi ve işlemlerin ifa edilebilmesi amacıyla İyinsan ile paylaşmakla yükümlüdür. Uzman’ın tabi olduğu komisyonlu hesap türünde; İyinsan, Uzman’ın İyinsan Platformu’nda gerçekleştirdiği faaliyetler karşılığında elde ettiği gelirden % (yüzde) yoluyla Platform Kullanım Bedeli iktisap edecektir. İyinsan, Platform Kullanım Bedeli oranını belirleme ve bu oranda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki Uzman’ın, İyinsan Platformu üzerinden karşılığında gelir elde ettiği herhangi bir faaliyet gerçekleştirmemesi durumunda, İyinsan tarafından Platform Kullanım Bedeli iktisap edilmeyecek ve Uzman’a Ödeme Sistemi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

9.5.   Uzman’ın aynı zamanda Kurumsal Üye bünyesinde yer alan bir hizmet veren olması halinde, Uzman’ın hak edişi, İyinsan’ın Kurumsal Üye ile akdetmiş olduğu sözleşme doğrultusunda, Ödeme Sistemi tarafından Kurumsal Üye’nin belirtmiş olduğu banka hesabına iletilecektir. Böyle bir durumda İyinsan ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş kabul edilecektir. Belirtmek gerekir ki, Kurumsal Üye’ye ödenecek bedel, İyinsan ile Kurumsal Üye arasında akdedilmiş olan sözleşmede belirtilen koşullar doğrultusunda tespit edilecektir.

9.6.   Uzman’ın üyelik işlemlerini tamamlamasının ardından kendisine İyinsan Platformu üzerinde Uzman Yönetim Paneli tanınacaktır. Uzman, Uzman Yönetim Paneli aracılığıyla vereceği seansların içeriğini düzenleyebilir, takvim oluşturabilir, seans süre ve adedini, satışlarını takip edebilir ve gelirini görüntüleyebilir.

9.7.   Uzman, İyinsan Platformu’nda vereceği hizmetler için Uzman Yönetim Paneli üzerinden 2 (iki) haftalık seans takvimi oluşturmakla ve hizmet sunmaya devam edebilmek için takvimini her 2 (iki) haftada bir güncellemekle yükümlüdür. Uzman’ın bu maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin İyinsan tarafından tespit edilmesi halinde, kendisine elektronik posta yolu ile hatırlatma yapılabilecektir. Uzman, Kurumsal Üye bünyesinde ise, durumun gereklerine göre, İyinsan Platformu’nda ayrıca takvim oluşturmaksızın, Kurumsal Üye bünyesindeki mevcut takvimi üzerinden İyinsan Platformu aracılığıyla hizmet verebilecektir. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki Kurumsal Üye bünyesindeki Uzman, Kurumsal Üye’ye ait platformda yer alan takvimi doğrultusunda hizmet vermeyecek ise, Uzman Yönetim Paneli üzerinden takvim oluşturmakla yükümlüdür.

9.8.   İşbu Sözleşme kapsamında Uzman’ın Uzman Yönetim Paneli üzerinden vereceği Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nı ve seans içeriklerini açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlemesi gerekmektedir. Uzman’ın düzenlediği içerikler İyinsan’ın onayına tabidir. İyinsan tarafından onaylanmayan içeriklere sahip hizmetin Kullanıcılar’a sunulması mümkün olmayıp ve bu konuda Uzman’ın İyinsan’dan herhangi bir talep hakkı da bulunmamaktadır. Uzman tarafından belirlenen içeriğin İyinsan tarafından onaylanması halinde ilgili hizmet, takvimde yer alarak Kullanıcılar’a görünür hale gelecektir. Her halükârda Uzman, Bireysel Seanslar ve Grup Seansları, blog içerikleri ile İyi Akademi üzerinden sunduğu hizmetler bakımından İnternet Kanunu’nun 2. maddesi kapsamında İçerik Sağlayıcı sıfatını haizdir. Uzman, hizmetleri kapsamında sunduğu bilgi, belge, görsel video ve sair içeriklerin hukuka ve genel ahlaka uygunluğunu denetlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Uzman, İnternet Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul eder.

9.9.   Uzman, siparişini aldığı Ürün’ü/hizmeti Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca teslim etmekle yükümlüdür.

9.10.                       İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek seansları Uzman, belirlediği takvim doğrultusunda seansın satın alınmasını takiben İyinsan tarafından kendisine iletilecek erişim linki vasıtasıyla yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân veren üçüncü taraf dijital platform üzerinden sunacaktır. Belirtmek gerekir ki İyinsan, seansların sunulacağı üçüncü taraf uygulamaları/platformları belirlemeye yetkilidir. Uzman, seansların sunulacağı uygulamanın/platformun değiştirilmesi hususunda İyinsan’dan herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi, seansları İyinsan’ın belirlediği uygulamalar/platformlar haricinde bir başka uygulama/platform üzerinden gerçekleştiremeyecektir. Böyle bir durumun İyinsan tarafından tespit edilmesi halinde, ilk ihlal durumunda Uzman’ın hesabı İyinsan tarafından askıya alınabilecek, aynı ihlalin birden çok kez aynı Uzman tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise Uzman’ın hesabı kalıcı olarak silinebilecektir.  Belirtmek gerekir ki bu maddenin istisnası olarak, yalnızca Kurumsal Üye bünyesindeki Uzmanlar, İyinsan ile Kurumsal Üye’nin akdetmiş oldukları sözleşme izin verdiği ölçüde başkaca uygulama ve platformlar üzerinden de seans sunabileceklerdir. 

9.11.     Uzman; seans öncesinde, esnasında veya sonrasında başka bir platform veya sair vasıtalar aracılığıyla hizmet sunduğu kişilerle iletişim kurmamakla yükümlüdür. Böyle bir durumun İyinsan tarafından tespit edilmesi halinde, ilk ihlal durumunda Uzman’ın hesabı İyinsan tarafından askıya alınabilecek, aynı ihlalin birden çok kez aynı Uzman tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise Uzman’ın hesabı kalıcı olarak silinebilecektir. Şüpheye mahal vermemek üzere, Kurumsal Üye bünyesindeki Uzman, İyinsan’ın Kurumsal Üye ile akdetmiş olduğu sözleşme gereği işbu hükümden ari tutulabilecektir. 

9.12.     İşbu Sözleşme kapsamında Uzman, hizmet verdiği kategori doğrultusunda değişkenlik göstermek üzere, seansa başlamadan evvel ve/veya seans esnasında, sunduğu hizmetin tedavi niteliğinde olmadığını, kişisel gelişim açısından faydalı nitelikte olduğunu belirtmeli ve öneri mahiyetinde olsa dahi herhangi bir ilaç ismi vermemelidir. Aksi bir durumun söz konusu olması halinde tüm sorumluluk Uzman’a ait olacaktır.

9.13.     Kullanıcı’nın satın almış olduğu seansa herhangi bir nedenle katılım göstermemesi/gösterememesi halinde Uzman, Hizmet Bedeli’nin tamamına hak kazanacaktır.

9.14.     Uzman, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun olarak satın almış olduğu seansa katılım göstermediğini/gösteremeyeceğini İyinsan’a bildirmesi halinde, Kullanıcı’ya satın almış olduğu seans ile aynı bedeldeki ve türdeki bir seansına katılım hakkı tanınacağı hususunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. İşbu maddede belirtilen bir durumun oluşması halinde Uzman, Kullanıcı’ya katılım hakkı tanınan yeni seansa ilişkin olarak makul bir süre içerisinde bilgilendirilecektir.

9.15.     Kullanıcı, Uzman ile yapmış olduğu seanslar sonucunda Kullanıcı’nın almış olduğu hizmete ilişkin geri bildirimde bulunmak amacıyla değerlendirme yapabilecek ve yorumlarda bulunabilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak değerlendirme ve yorumlar İyinsan Platformu üzerinde herkese görünür olacak şekilde yayımlanacak olup; Uzman, değerlendirme ve yorumlar sebebiyle zarara uğraması veya zarar tehlikesi ile karşılaşması halinde İyinsan’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

9.16.     Uzman’ın işbu Sözleşme kapsamında sunacağı Bireysel Seanslar ve Grup Seansları bakımından İyinsan tarafından kendisine iletilen Görsel Kalite Rehberi’ne uygun hareket etmekle yükümlü olup; rehbere uygun hareket edebilmek için gereken araç ve malzemelerin temini münhasıran Uzman’ın sorumluluğunda olacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki Uzman’ın Görsel Kalite Rehberi’ne uyum sağlamaması dolayısıyla karşılaştığı zararlar bakımından İyinsan’dan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

9.17.     Uzman’ın Görsel Kalite Rehberi’ne uygun hareket etmediğinin İyinsan tarafından re’sen veya Kullanıcı’nın İyinsan’a yapmış olduğu bildirimler doğrultusunda tespit edilmesi halinde ilk ihlal durumunda Uzman’ın hesabı İyinsan tarafından askıya alınabilecek, aynı ihlalin birden çok kez aynı Uzman tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise Uzman’ın hesabı kalıcı olarak silinebilecektir.

9.18.     Uzman, Kullanıcı’nın satın almış olduğu seansın gerçekleştirilebilmesi amacıyla yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkan veren üçüncü taraf dijital platforma yönlendiren erişim linkinin Kullanıcı tarafından aynı anda üçüncü kişilerin de hizmetten faydalanabilmesi amacıyla üçüncü kişiler ile paylaştığını öğrenir veya tespit eder ise bu durumu derhal İyinsan’a bildirmelidir.

9.19.     Uzman, İyi Dükkan aracılığıyla, İyinsan Platformu’nda ve işbu Sözleşme’de belirtilen şart ve koşullara uygun olmak kaydıyla kategori bazlı Ürün satışı yapabilir ve İyi Dükkan’da satışı gerçekleştirilen Ürünler’i iktisap edebilir.

9.20.     Platform Kullanım Bedeli’nin İyinsan’dan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sunulan hizmetler ilgili Uzman bazında durdurulur. İyinsan tarafından yapılan bildirim ve ihtarlara rağmen bedelin tahsil edilememesi halinde ödeme yapılana dek ilgili Uzman’ın profili askıya alınır.

9.21.     Uzman, Bireysel Seanslar ve Grup Seansları esnasında Kullanıcı’nın seansın yerine getirilmesini engelleyici kasıtlı hal ve hareketleri ile söylemleri sebebiyle sunduğu hizmete başlayamaz, devam edemez veya bitiremez ise hizmeti ifa etmiş kabul edilecek ve fakat bu durum sebebiyle maddi ve/veya manevi bir zarar meydana gelirse İyinsan’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

9.22.     Uzman; isim soyisim, fotoğraf, cinsiyet, sertifika, özgeçmiş (CV), hizmet verilen kategori, sosyal medya hesap bilgileri ve bağlı olduğu Kurumsal Üye bilgisini İyinsan Platformu’nda alenileştirdiğini beyan eder.

9.23.     Kullanıcılar tarafından yapılan ve İyinsan Platformu üzerinde alenileştirilen olumsuz değerlendirme ve yorumlar sebebiyle Uzman’ın zarara uğraması veya zarar tehlikesi ile karşılaşması halinde Uzman İyinsan’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

9.24.     Uzman, üyeliğini sona erdirmek istemesi halinde, İyinsan Platformu üzerinden görüntülenen takvimini kapatmak ve eğer mevcut ise daha öncesinde rezervasyon yapılan seansları gerçekleştirmek veya iptal etmekle yükümlüdür. Belirtilen şartların yerine getirilmesinin ardından, İyinsan Platformu’nu kullanmaya devam etmek istemeyen Uzman’ın İyinsan Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını dondurması veya silmesi gerekmektedir.

 

10.     İYİNSAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1.     İyinsan, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

10.2.     İyinsan, Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olup hizmet/Ürün satın alma faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik elektronik ticaret ortamını sağlamak ile yükümlüdür.

10.3.     İyinsan, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

10.4.     İyinsan, İyinsan Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, İyinsan’ın bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte İyinsan Platformu’nun 7 gün 24 saat açık olmasını taahhüt etmemektedir.

10.5.     İyinsan, kendisine ödenecek olan Platform Kullanım Bedeli karşılığında Uzman’a 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak fatura düzenleyeceğini kabul eder.

10.6.     İyinsan, herhangi bir zamanda İyinsan Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, İyinsan Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya İyinsan Platformu kullanımını tamamen durdurabilir.

10.7.     İyinsan, İyinsan Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, hesap türlerini, üyeliğin kullanımına yönelik kuralları, seansın gerçekleştirileceği üçüncü taraf uygulamayı/platformu, ödeme yöntemlerini, Ödeme Sistemi’ni, Uzman listesini, Uzmanlar’ın görüntülenme şeklini, seans kayıt koşullarını ve İyinsan Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda İyinsan, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.  İyinsan, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir. Ücretsiz kullanılan servislerin ücretli hale getirilerek Erişen’in kullanımına sunulmasından önce Erişen’den bu hususta bir onay alınacaktır.

10.8.     İyinsan, İyinsan Platformu’nun amacı ve niteliğine aykırı düşecek şekilde üyelik başvurusu yapanların üyelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.

10.9.     İyinsan, İyinsan Platformu’nda sunduğu İyi Puan, Ödül Puan ve İyi Level imkanına ilişkin elde edilme, kullanım, süre ve sair kullanım şartlarına İyinsan Platformu’nda yer vermektedir. İyinsan, İyi Puan, Ödül Puan ve İyi Level kullanım şartlarını değiştirme, güncelleme veya ilgili imkanları tamamen kaldırma hakkını saklı tutar.

10.10. İyinsan, İşbu Sözleşme’nin Ek 1’inde yer alan ürünleri İyi Dükkan aracılığıyla satışa arz ettiği ve/veya Sözleşme hükümlerine ve İyinsan Platformu’nda belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kullanıcı’nın ve Uzman’ın üyeliğini askıya almaya veya sonlandırmaya yetkilidir.

10.11. İyinsan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde işlem yapan satıcının Ürün’ünü listeden çıkarmaya ve gerektiği hallerde ilgili kişinin üyeliğini askıya almaya veya sonlandırmaya yetkilidir.

10.12. İyinsan, Erişenler’in İyinsan Platformu’nda hizmetlere ilişkin değerlendirme ve yorum yapılmasına imkân vermektedir. Bununla birlikte İyinsan, İnternet Kanunu uyarınca Yer Sağlayıcı sıfatını haiz olduğundan Erişenler tarafından yapılan değerlendirme ve yorumları denetlemekle yükümlü değildir. Belirtmek gerekir ki, İyinsan re’sen veya şikâyet üzerine yapılan değerlendirme ve yorumların toplum ahlakına aykırı, aşağılayıcı, müstehcen, onur kırıcı, tehdit edici, gerçek dışı, yanıltıcı/aldatıcı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun bulunmadığı hallerde değerlendirme ve yorumları İyinsan Platformu’ndan kaldırmaya yetkilidir.

10.13.      İyinsan, Uzman’ın üyelik formu vasıtasıyla kendisine iletmiş olduğu bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapacak ve yalnızca İyinsan tarafından onaylanan profile sahip Uzmanlar İyinsan Platformu üzerinde hizmet vermeye başlayabilecektir. Belirtmek gerekir ki bu kapsamda onaylama yetkisi İyinsan’ın inisiyatifinde olup Uzman’ın onaylanmayan profillere ilişkin İyinsan’dan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

10.14.      Kullanıcı’nın/Uzman’ın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; İyinsan, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın/Uzman’ın İyinsan Platformu’nu kullanımını durdurmaya, İyinsan Platformu içerisindeki üyelik hesabını askıya almaya veya üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. İyinsan, Kullanıcı’ya/Uzman’a ilişkin kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma ve şikâyet konusuna ilişkin olarak Kullanıcı’ya/Uzman’a bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

10.15.      İyinsan, gerekli gördüğü hallerde Kullanıcı’nın Uzmanlar’ı değerlendirebilmesi amacıyla memnuniyet anketleri sunabilecek, puanlama sistemleri ve sair yöntemler geliştirebilecek ve bunlara ilişkin detayları ve sonuçları İyinsan Platformu üzerinden yayımlayabilecektir. 

10.16.      İyinsan; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

10.17.      İyinsan, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

10.18.      İyinsan, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Erişen’in ön onayı olmaksızın Erişen’e ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Erişen’e ‘ticari elektronik iletiyi ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Erişen’in İyinsan ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla İyinsan’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.

10.19.      İyinsan, hizmete/Ürün’e ilişkin satın alma talebini aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması gibi araçlardan en az biriyle ilgilisine bildirebilecektir.

 

11.     SORUMSUZLUK

11.1.     İyinsan; Uzman ile Kullanıcı arasında gerçekleşecek olan Bireysel Seanslar ve Grup Seansları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim/etkileşim faaliyetine dâhil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır. İyinsan, kendisine sağlanan bilgi, belge ve sair materyallerin gerçeği yansıttığını ve hukuka uygun olup olmadığını yalnızca ilk bakışta görülebilecek eksik, yanlış beyanlar; hukuka, örf-adete ve genel ahlaka aykırı hususlar açısından kontrol etmektedir ancak sağlanan bilgi ve belgelerin bu özelliklerde olduğunu taahhüt etmemektedir. Dolayısı ile Erişen bunlara dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce diğer Erişenler’in İyinsan Platformu’na yükleyecekleri bilgi, veri ve diğer materyalin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını veya yasadışı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olup bu sebepten karşılaşacağı herhangi bir zarar sebebiyle İyinsan’a karşı her ne ad altında olursa olsun bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2.     Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki, bahsi geçen iletişim/etkileşim faaliyetleri çerçevesinde İyinsan, İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olmayıp yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır. İyinsan, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda; İyinsan’ın sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda İnternet Kanunu’na uygun gerekli aksiyonları almakla sınırlıdır.

11.3.     İyinsan, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, İyinsan Platformu’nun kullanımına ilişkin Erişen’in, herhangi bir üçüncü şahsın, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

11.4.     İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler İyinsan’ın sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

11.5.     Hizmet Bedeli’nin ödenmesi esnasında iletilmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan İyinsan sorumlu tutulmayacaktır.

11.6.     Uzman’ın ve Kullanıcı’nın haklarını devretmesi ve üçüncü. kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan İyinsan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

11.7.     Erişen’in kendisine ait olmayan veya İyinsan Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla İyinsan Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Erişen sorumlu olacaktır.

11.8.     Uzman ve Kullanıcı arasında gerçekleşen görüşmeler esnasında görüntü/ses kaydı alınması veya başkaca verilerin kayıt alına alınması ve alınan bu kayıtların aktarıma konu olması halinde, bu husus tamamen kayıt alan ve/veya paylaşan tarafın sorumluluğunda olup, bu husustan İyinsan sorumlu tutulmayacaktır.

11.9.     Kullanıcı’ya Uzman tarafından yapılan bireysel sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik bilgilendirmelerin tıbbi teşhis ve tedavi niteliğinde olmasından İyinsan sorumlu tutulamayacaktır.

11.10. İyinsan; Uzman’ın bireysel sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamındaki beyanlarının doğruluğunu, eksiksizliğini, hatasızlığını ve yararlılığını garanti etmemektedir. Uzmanlar ile yapılan görüşmelerin, Kullanıcı bakımından yönlendirici ve/veya belirli bir karar verdirecek nitelikte olması halinde, söz konusu Uzman’ın gerçeğe aykırı, yanlış ya da yanıltıcı ifadeleri dâhil hiçbir beyanından, bu ifadeler sonucu Kullanıcı tarafından verilen karar ve bu kararların sonuçlarından İyinsan sorumlu tutulamayacaktır.

11.11.      İyinsan, Kullanıcı’nın satın almış olduğu Bireysel Seanslar ve Grup Seansları esnasında, seans işleyişinin devam edebilmesi bakımından gerekli araç ve malzemeler Uzman tarafından önerilmiş olsa dahi, bu araç ve malzemelerin kullanımı esnasında oluşabilecek sorunlar bakımından sorumlu tutulamayacaktır.

11.12.      İyinsan; İyi Dükkan aracılığı ile satışı yapılan Ürünler’in belirtilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak teslim edilmemesi nedeniyle yöneltilen taleplerin muhatabı olmamakla birlikte bu durumlar sebebiyle meydana gelen zarar ve kazanç kayıplardan da sorumlu tutulamayacaktır.

11.13.      İyinsan, Erişen tarafından İyi Dükkan aracılığıyla gerçekleştirilen Ürün satış işlemleri bakımından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ile sair ikincil mevzuat doğrultusunda aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haiz olacağından; satıcı ile alıcı arasında ürünün satışına, ifasına ve cayma hakkının kullanılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların tarafı olmayacaktır.

11.14.      İyinsan, seansların gerçekleştirileceği yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân sağlayan üçüncü taraf uygulamalarda/platformlarda yaşanabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu olmayıp yalnızca seansların veya İyi Akademi hizmetlerinin satın alınmasını takiben hizmetin gerçekleşeceği üçüncü taraf dijital platforma yönlendirme yapan erişim linkinin ilgilileri ile paylaşılmasından sorumludur.

11.15.      İyinsan, Uzman’ın alenileştirdiği bilgileri kendi belirlediği hizmet politikası ve dürüstlük kuralları çerçevesinde Uzman’ın ve İyinsan Platformu’nun tanıtımı amacıyla İyinsan Platformu’nda ve diğer medya ortamlarında yayımlama hakkına sahiptir.

11.16.      İyinsan; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacak olup; İyinsan, mücbir sebepler ortadan kalkıncaya kadar İyinsan Platformu’nda sunulan hizmetleri geçici olarak askıya alma/durdurma hakkını haizdir.

 

12.     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI

12.1.     İyinsan tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve İyinsan Platformu üzerinden erişilebilecek olan İyinsan Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, İyinsan Platformu’nda dolaşım gerçekleştirmeden önce İyinsan Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

12.2.     İyinsan tarafından sunulan imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve İyinsan Platformu üzerinden erişilebilecek olan Kullanıcı Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendisine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Kullanıcı, İyinsan Platformu’nda yer alan Kullanıcı Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmaktadır.

12.3.     İyinsan tarafından sunulan hizmet ve imkanlar dolayısıyla işlenmekte olan Uzman’a ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve İyinsan Platformu üzerinden erişilebilecek olan Uzman Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendisine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Uzman, İyinsan Platformu’nda yer alan Uzman Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmaktadır.

12.4.     İyinsan, Kullanıcılar’ın İyinsan Platformu üzerinden aldıkları hizmetlere ilişkin değerlendirme yapmalarına ve yorumlarını paylaşmalarına imkân sağlayan çözümler üretecektir. Kullanıcılar’ın yapmış oldukları değerlendirmeler, yorumlar ve Kullanıcı isimleri İyinsan Platformu üzerinde alenileştirilecektir.

12.5.     İyinsan, Erişen’e ait işlemekte olduğu kişisel verileri üçüncü kişilerle KVKK’ye uygun olarak paylaşabilecektir.

12.6.     Erişen’in İyinsan Platformu’nu ziyaret ettiği süre boyunca, “cookies” olarak da adlandırılan çerezler İyinsan Platformu’nda yer alan Çerez Politikası’na tabidir. Erişen kendisine İyinsan Platformu üzerinden sunulan bu Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

 

13.     BİLDİRİMLER

13.1.     İşbu Sözleşme uyarınca İyinsan’a yapılacak olan bildirimler info@iyinsan.com üzerinden elektronik posta gönderilerek gerçekleştirilecektir.

 

14.   TEMLİK VE NAKİL

14.1.     İyinsan, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya İyinsan Platformu içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Erişen’e bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

 

15.  SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ

15.1.     İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

16.   DELİL SÖZLEŞMESİ

16.1.     Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafta, taraflara ait defterlerin, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularda tutulan sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

17.1.    İşbu Sözleşme hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

18.  FESİH

18.1.     Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Bunun tek istisnası, Uzman’ın hali hazırda takviminde yer alan seanslarının olması veya rezervasyonu yapılan hizmetlerin bulunmasıdır. Böyle bir durumda Uzman, İyinsan Platformu üzerinden görüntülenen takvimini kapatmak ve eğer mevcut ise daha öncesinde rezervasyon yapılan seansları gerçekleştirmek veya iptal etmekle yükümlüdür. Belirtilen şartların yerine getirilmesinin ardından, İyinsan Platformu’nu kullanmaya devam etmek istemeyen Uzman’ın İyinsan Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını dondurması veya silmesi gerekmektedir.

18.2.     Kullanıcı’nın/Ziyaretçi’nin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde İyinsan Platform’nun kullanımı derhal durdurulmalıdır.

18.3.     İyinsan, Erişenler’in işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeleri durumunda Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir.

EK- 1

SATIŞI VE SATIŞA ARZI YASAK ÜRÜNLER

 

Yasaklı Ürün Adı

Airbag ve ekipmanları

Alım Satımı devlet iznine tabi olan Resmi kıyafetler ve resmi üniformalar

Alkollü içecekler

Askeri teçhizat

Ateşli silahlar ve bıçaklar

Canlı hayvan

Çalıntı mallar

Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

Dinleme cihazları

Elektrikli Kaykay

Emniyet kemeri adaptörü

Maymuncuk ve kilit açıcılar

Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri

Pornografik içerikli malzemeler

Promosyon ürünleri

Radar detektörleri

Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

Telsiz ve komünikasyon cihazları

Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

Tütün mamulleri; Elektronik sigaralar