TESLİMAT VE İADE SÖZLEŞMESİ

1.    GİRİŞ

1.1. İşbu Erişen Sözleşmesi (“Sözleşme”); Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kahan Apartmanı No:40/3 Şişli/İstanbul adresi merkezli ve 265268-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı İyinsan Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“İyinsan”) tarafından www.iyinsan.com alan adlı internet sitesi (“İyinsan Platformu”) üzerinden sunulan imkanlar dahilinde, İyinsan Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Kullanıcı ve Uzman  (birlikte “Erişen” olarak anılacaktır) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

1.2. İşbu Sözleşme, Erişen’in İyinsan Platformu’nu ziyaret etme ve İyinsan Platformu’nda hizmet verme veya hizmet alma saikiyle üyeliğini gerçekleştirmek istediği andan itibaren tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Erişen’in İyinsan Platformu’nu kullanma saikine göre kazanacağı Ziyaretçi, Kullanıcı veya Uzman sıfatları doğrultusunda işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

 

2.    ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.   Ziyaretçi, İyinsan Platformu’na erişerek, Uzmanlar’ı kategorilerine göre çeşitli kriterlerde filtreleme ve Uzmanlar’ın özgeçmişlerini ve oluşturdukları workshopları, modülleri, sertifikalı programları ve blog içeriklerini görüntüleme ve İyi Dükkan üzerinden İyinsan Platformu’nda sunulan hizmet kategorileri bazında Ürün satın alma hakkına sahiptir.

2.2.   Ziyaretçi İyi Dükkan alt yapısı üzerinden sunulan Ürünler’i İyinsan Platformu’na üye olmaksızın satın alabilecektir. Belirtmek gerekir ki İyinsan Platformu üzerinden Ürün satın alması sırasında satıcı ile arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesinde Ziyaretçi’den ad soyad, telefon numarası, teslimat/fatura adresi ve elektronik posta adresi bilgilerini iletmesi istenecektir.

2.3.   Ziyaretçi, İyinsan Platformu’ndan ‘Kullanıcı’ veya ‘Uzman’ sıfatıyla yararlanabilmek amacıyla İyinsan Platformu’na üye olma ve İyinsan Platformu’ndan hizmet alma/hizmet sunma saikiyle yararlanma hakkına sahiptir. Ziyaretçi, İyinsan Platformu’na işbu Sözleşme’de şartları belirtilen şekilde üye olmakla birlikte işbu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya veya Uzman’a ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

2.4.   Hizmet sunma saiki ile üye olan Ziyaretçi, işbu Sözleşme’de Uzman’a ilişkin düzenlenen şartlara ek olarak Uzman Sözleşmesi’ne tabi olacağını, bu sözleşmeyi kabul etmemesi halinde Uzman sıfatı ile İyinsan Platformu üzerinden işlem yapmaması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder.

2.5.   Her bir Ziyaretçi, İyinsan bültenlerini takip edebilmek ve/veya İyinsan Platformu’nda sunulan hizmetlere ilişkin yapılan güncellemelerden e-posta yoluyla haberdar olabilmek için İyinsan Platformu’nda yer alan e-posta kayıt bölümünü kullanarak düzenli e-posta hizmetinden yararlanabilir.  İyinsan, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ziyaretçi’nin ön onayı olmaksızın Ziyaretçi’ye ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Ziyaretçi’ye ‘ticari elektronik iletiyi ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Ziyaretçi’nin İyinsan ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla İyinsan’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.

 

3.       ERİŞEN’İN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.   Erişen, İyinsan Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihaz vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.

3.2.   İşbu Sözleşme kapsamında Erişen; İyinsan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, İyinsan Platformu dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.   Erişen, İyinsan’a ait veya İyinsan ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.   Erişen; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; İyinsan Platformu sunucularını veya İyinsan Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; İyinsan Platformu’nun diğer kullanıcıların Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Erişen; İyinsan Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İyinsan Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.

3.5.   Erişen, kendisine tanınan İyi Puan, Ödül Puan ve İyi Level imkanına ilişkin detaylar ile kullanım koşullarına İyinsan Platformu üzerinden erişebilecektir.

3.6.   Erişen, İyinsan Platformu üzerinden sunulan hizmet ve/veya Ürün satışları kapsamında Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeme yapmayı kabul etmiş sayılır. Erişen, İyinsan Platformu üzerinden sunulan hizmeti ve/veya Ürün’ü satın alma saikiyle ödeme yaparken Ödeme Sistemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacaktır. Erişen, Ödeme Sistemi üzerinden ödeme yaparken banka/kredi kartı bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. Erişen’in sağladığı banka/kredi kartı bilgileri, lisanslı bir ödeme kuruluşu tarafından saklanmakta olup İyinsan tarafından kullanılmamaktadır.

3.7.        Erişen, İyinsan Platformu’nda kendisine sunulan Ürün’ün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bunlar hakkında bilgi sahibi olarak sipariş vereceğini kabul eder.

3.8.        Erişen’in, İyi Dükkan üzerinden Ürün, İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetler ile Bireysel Seanslar ve Grup Seansları satın almadan önce Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyup kabul etmesi gerekmektedir.

3.9.        Erişen, satın aldığı Ürün/hizmet bakımından İyinsan’ın yalnızca bir Aracı Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve satıcının taahhüt ettiği Ürün’ün/hizmetin tam veya taahhüt edildiği şekilde teslim edilememesinden dolayı İyinsan’a herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve beyan eder.

3.10.     Erişen; İyi Dükkan aracılığıyla gerçekleştireceği Ürün satışına ilişkin olarak;

3.10.1.    Ürün’ü zamanında, İyinsan Platformu’nda belirttiği niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim edeceğini,

3.10.2.    İyinsan Platformu vasıtasıyla gerçekleştireceği Ürün satışlarına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin ve alıcının Ürün satışına ilişkin taleplerinin muhatabının bizzat kendisi olacağını,

3.10.3.    Ürün satışına ilişkin İyinsan tarafından belirlenen düzenlemelere ve bildirimlere uygun davranacağını,

3.10.4.    Satışını gerçekleştireceği Ürün’ün işbu Sözleşme’nin Ek 1‘inde yer alan satışa arzı yasaklı veya sınırlı ürünlerden olmayacağını; Ürünler’in yasal olmasından, içeriğinden, yasal sınırlamalara tabi olan Ürünler’in satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun davranılmamasından münhasıran sorumlu olduğunu,

3.10.5.    Satışını gerçekleştireceği Ürün’ün satışa arzı hususunda yetkili olduğunu, ilgili Ürünler’in internet üzerinde yayımlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için gerekli yetkilendirmeye ve izinlere sahip olduğunu,

3.10.6.    Ürün’e ilişkin marka, logo, teknik özellikler dahil tüm tanıtıcı içeriklere ilişkin olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarda düzenlenen yükümlülüklerini ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11.                       İşbu Sözleşme;

3.11.1.    Ziyaretçi tarafından İyinsan Platformu’na erişim durdurularak her zaman,

3.11.2.    Kullanıcı tarafından üyeliğin kullanımı ve hizmet alımı durdurularak ve

3.11.3.    Uzman tarafından üyeliğin kullanımı ve sunulan hizmetler durdurularak Uzman Sözleşmesi’nde ve işbu Sözleşme’nin 9.24. maddesinde yer verilen şart ve koşullar dahilinde her zaman sona erdirilebilecektir.

 

4.    KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.   Kullanıcı, İyinsan Platformu içerisinde yer alan üyelik formunu doldurarak, İyinsan Platformu’nu kullanmaya başlayabilecektir. 

4.2.   Kullanıcı, üyelik formu kapsamında işbu Sözleşme’nin 6.2. maddesinde belirtilen bilgi ve verileri tam ve eksiksiz olarak İyinsan Platformu’na sunmakla yükümlüdür. Aksi halde İyinsan Platformu üzerinden Ürün ve/veya hizmet satın alması sırasında satıcı ile arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesinde kendisinden profil bilgilerini doldurması istenebilecektir.

4.3.   Kullanıcı, üyelik formu kapsamında ve İyinsan Platformu üzerinden sunulan hizmetler esnasında vermiş olduğu bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasından münhasıran kendisi sorumlu olacak olup; verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması sebebiyle İyinsan Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, hizmetin gereği gibi ifa edilememesi, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde İyinsan’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

4.4.   Kullanıcı, İyinsan Platformu üzerinden seçtiği kategorideki seansa ilişkin Hizmet Bedeli’ni Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeyerek hizmet alma hakkına sahiptir. İlaveten İyinsan, seans gün ve saatini, Kullanıcı’ya elektronik posta/kısa mesaj bildirimi ve platform için bildirimler ile hatırlatılabilecektir.

4.5.   Kullanıcı, satın almış olduğu seansın gerçekleşeceği yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân veren üçüncü taraf uygulamaya/platforma yönlendiren linki/bağlantıyı Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan aynı anda üçüncü kişilerin faydalanmasına olanak sağlayacak şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmamalıdır. Böyle bir durumun İyinsan tarafından tespit edilmesi veya Uzman tarafından tespit edilerek İyinsan’a bildirilmesi halinde; İyinsan, Kullanıcı’nın satın almış olduğu seansı iptal edecek ve Kullanıcı’ya para iadesinde bulunulmayacaktır. Belirtilmelidir ki Kullanıcı’nın işbu maddede yer verilen davranışının tekrarlanması halinde İyinsan Platformu’ndaki üyeliği İyinsan tarafından askıya alınabilir veya sona erdirilebilir.

4.6.   Kullanıcı, İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetler ile satın almış olduğu kategorideki Bireysel Seans veya Grup Seansı esnasında bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi ve devam edebilmesi bakımından gerekli olan araç ve malzemeleri kendisi temin etmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın yanlış ve/veya eksik araç ve malzemeyle Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılması veya İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması sebebiyle hizmetlerin gereği gibi yerine getirilememesinden, Kullanıcı’nın bu sebeple zarara uğramasından veya zarar tehlikesi ile karşılaşmasından İyinsan ve Uzman sorumlu tutulamayacak olup; Kullanıcı münhasıran sorumlu olacaktır.

4.7.   Kullanıcı, İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması esnasında ve satın almış olduğu Bireysel Seanslar ve Grup Seansları esnasında, seans işleyişinin devam edebilmesi bakımından gerekli araç ve malzemeler Uzman tarafından önerilmiş olsa dahi bu araç ve malzemelerin kullanımından bizzat kendisi sorumlu olup; araç ve malzemelerin kullanımı esnasında oluşabilecek sorunlar bakımından Uzman’ı ve İyinsan’ı sorumlu tutamayacaktır.

4.8.   Kullanıcı, İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması veya seçmiş olduğu kategorideki Bireysel Seanslar veya Grup Seansları’na katılması ve bu hizmetler kapsamında Uzman’ın yönlendirmelerini takip etmesi sebebiyle herhangi fiziksel ve/veya psikolojik bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalırsa bu durumu Uzman’a bildirerek dahil olduğu İyi Akademi hizmetlerine katılımına veya katılmış olduğu Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na derhal son vermeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

4.9.   Kullanıcı, İyinsan Platformu üzerinden sunulan kategorilerdeki seanslara katılımı konusunda tamamen özgür iradesi ile karar vermeli ve seans seçimi yaparken kategorilerin bireysel sağlık durumuna uygunluğunu seans içeriklerini inceleyerek kendisi değerlendirmeli; gerekli görürse doktoruna danışmalıdır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki Kullanıcı, bireysel sağlık durumundan münhasıran kendisi sorumlu olup; seçmiş olduğu kategorideki seansa katılımı sonucu Kullanıcı’nın sağlığında oluşabilecek sorunlar bakımından Uzman ve İyinsan sorumlu tutulamayacaktır. 

4.10.     Kullanıcı, İyinsan Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin tıbbi teşhis ve tedavi hizmeti kapsamında olmadığını; bireysel sağlığa iyi gelebileceğini ve fakat İyinsan’ın ve Uzmanlar’ın bu konuda bir taahhüt vermediklerini kabul etmektedir.

4.11.     Kullanıcı, kategori ya da uzman bazlı paket alması halinde, paket içeriğindeki Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılım sağlamasa dahi, kategori bazlı pakete ilişkin belirtilen Hizmet Bedeli’ni eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın kategori bazlı paket kapsamında satın aldığı hizmetten faydalanmamayı tercih etmesi durumunda İyinsan’dan herhangi bir bedel talep hakkı doğmayacaktır. 

4.12.     Kullanıcı, Bireysel Seans ve Grup Seansları ile İyi Akademi üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin olarak talep yoğunluğunun mevcut olabileceğini, İyinsan’ın bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını ve bu durumun ayıplı hizmet olarak nitelendirilmediğini kabul eder.

4.13.     Kullanıcı, İyinsan Platformu üzerinden aldığı hizmetlere ilişkin geri bildirimde bulunmak amacıyla İyinsan Platformu içerisinde herkese görünür şekilde yayımlanmak kaydıyla değerlendirme ve yorumlarda bulunabilir. Belirtmek gerekir ki Kullanıcı’nın yapmış olduğu değerlendirme ve yorumların İyinsan Platformu içerisinde yayımlanması ve İyinsan Platformu’ndan kaldırılması İyinsan’ın inisiyatifindedir.

4.14.     İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, İyinsan Platformu aracılığıyla kendisine iletilen link üzerinden katıldığı yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeleri kayıt altına almamakla yükümlüdür. Böyle bir durumun İyinsan tarafından tespit edilmesi veya Uzman tarafından tespit edilerek İyinsan’a bildirilmesi halinde, ilk ihlal durumunda Kullanıcı’nın hesabı İyinsan tarafından askıya alınabilecek, aynı ihlalin birden çok kez aynı Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise Kullanıcı’nın hesabı kalıcı olarak silinebilecektir. 

4.15.     Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme kapsamında satın almış olduğu Bireysel Seanslar veya Grup Seanslarına katılmaması/katılamaması halinde, ilgili seans tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde aynı Uzman tarafından verilen, satın almış olduğu seans ile aynı bedeldeki ve aynı türdeki bir başka seansa katılma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı’ya bu hak, katılım göstermediği/gösteremediği seansın Grup Seansı olması halinde, ilgili seansın kontenjan yeterliliklerinin sağlanması halinde tanınabilecektir. Kullanıcı, bu hakkı kullanabilmesi için, satın alıp katılım göstermediği/gösteremediği ilgili seans tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde bu durumu İyinsan’a bildirmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal vermemek üzere belirtilmelidir ki böyle bir durumda Kullanıcı’ya katılım göstermediği seansa ilişkin herhangi bir Hizmet Bedeli iadesi yapılmayacaktır. İlgili Uzman’ın işbu maddede belirtilen 1 (bir) aylık süre içerisinde Kullanıcı’ya katılma hakkı tanınacak seans ile aynı bedel ve türde bir başka seansı bulunmaması halinde Kullanıcı’ya bu hak tanınmayacaktır. 

4.16.     Bireysel Seans ve Grup Seansı’nın, takvimde belirtilen zamanda başlatılabilmesi için Kullanıcı’nın, ilgili seansı satın almasını takiben İyinsan tarafından elektronik posta adresine gönderilen yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşmeye imkân tanıyan üçüncü taraf dijital platforma yönlendiren erişim linkini kullanarak hizmetin verileceği dijital platforma katılması gerekmektedir. 

4.17.     Kullanıcı tarafından Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın gerçekleştirilebilmesi amacıyla erişim linkine tıklanılması ve fakat teknik aksaklıklar sebebiyle seansın gerçekleştirilememesi veya erişim linkinin teknik aksaklıklar nedeniyle kullanılamaması durumunda Kullanıcı, durumu makul olan en kısa sürede İyinsan’a bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda seansın teknik aksaklıktan dolayı yapılamadığının veya erişim linkinin teknik aksaklıktan dolayı kullanılamadığının veya seansın tamamlanamadığının İyinsan tarafından tespit edilmesi üzerine, Hizmet Bedeli kendisine yapılan ödeme yöntemi ile aynı şekilde iade edilecektir.

4.18.     Kullanıcı’nın Uzman ile gerçekleştireceği Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın; yazılı, sesli ve/veya görüntülü nitelikte olmasına karar verme hakkı mevcut olup; seansların mahiyeti itibariyle yazılı, sesli ve/veya görüntülü olmamasından ötürü hizmetin gereği gibi ifa edilememesinden İyinsan ve Uzman sorumlu tutulamayacak ve buna ilişkin Hizmet Bedeli’nin iadesi talep edilemeyecektir.

4.19.     Kullanıcı, satın almış olduğu seansı kendisi adına satın almış kabul edilecektir. Kullanıcı, Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nı satın alabilmesine ve bu seanslara katılım sağlayabilmesine olanak sağlayan bilgileri üçüncü kişilere devretmesinden tamamen kendisi sorumlu tutulacak olup; üçüncü kişilere yapılacak devir sonucu oluşan veya oluşacak zararlar sebebiyle İyinsan’dan ve Uzman’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

4.20.     Kullanıcı, Uzman ile olan Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nda ve mesajlaşma içeriğinde; ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihler gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemeli ve toplumu veya diğer Kullanıcılar’ı ve Uzman’ları rahatsız edici davranışlarda bulunmamalıdır. 

4.21.     Kullanıcı, Uzman ile gerçekleştirdiği yazılı, sesli ve/veya görüntülü görüşme esnasında sunduğu birtakım bilgilerden görüşmelerin periyodik olarak gerçekleştirilebilmesi için gereken temel bilgilerin Uzman tarafından kayıt altına alınabileceğini peşinen kabul eder.

 

5.     İYİNSAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.     İyinsan, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

5.2.     İyinsan, Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olup hizmet/Ürün satın alma faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik elektronik ticaret ortamını sağlamak ile yükümlüdür.

5.3.     İyinsan, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

5.4.     İyinsan, İyinsan Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, İyinsan’ın bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte İyinsan Platformu’nun 7 gün 24 saat açık olmasını taahhüt etmemektedir.

5.5.     İyinsan, kendisine ödenecek olan Platform Kullanım Bedeli karşılığında Uzman’a 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak fatura düzenleyeceğini kabul eder.

5.6.     İyinsan, herhangi bir zamanda İyinsan Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, İyinsan Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya İyinsan Platformu kullanımını tamamen durdurabilir.

5.7.     İyinsan, İyinsan Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, hesap türlerini, üyeliğin kullanımına yönelik kuralları, seansın gerçekleştirileceği üçüncü taraf uygulamayı/platformu, ödeme yöntemlerini, Ödeme Sistemi’ni, Uzman listesini, Uzmanlar’ın görüntülenme şeklini, seans kayıt koşullarını ve İyinsan Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda İyinsan, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.  İyinsan, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir. Ücretsiz kullanılan servislerin ücretli hale getirilerek Erişen’in kullanımına sunulmasından önce Erişen’den bu hususta bir onay alınacaktır.

5.8.     İyinsan, İyinsan Platformu’nun amacı ve niteliğine aykırı düşecek şekilde üyelik başvurusu yapanların üyelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.

5.9.     İyinsan, İyinsan Platformu’nda sunduğu İyi Puan, Ödül Puan ve İyi Level imkanına ilişkin elde edilme, kullanım, süre ve sair kullanım şartlarına İyinsan Platformu’nda yer vermektedir. İyinsan, İyi Puan, Ödül Puan ve İyi Level kullanım şartlarını değiştirme, güncelleme veya ilgili imkanları tamamen kaldırma hakkını saklı tutar.

5.10. İyinsan, İşbu Sözleşme’nin Ek 1’inde yer alan ürünleri İyi Dükkan aracılığıyla satışa arz ettiği ve/veya Sözleşme hükümlerine ve İyinsan Platformu’nda belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kullanıcı’nın ve Uzman’ın üyeliğini askıya almaya veya sonlandırmaya yetkilidir.

5.11. İyinsan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde işlem yapan satıcının Ürün’ünü listeden çıkarmaya ve gerektiği hallerde ilgili kişinin üyeliğini askıya almaya veya sonlandırmaya yetkilidir. 

5.12. İyinsan, Erişenler’in İyinsan Platformu’nda hizmetlere ilişkin değerlendirme ve yorum yapılmasına imkân vermektedir. Bununla birlikte İyinsan, İnternet Kanunu uyarınca Yer Sağlayıcı sıfatını haiz olduğundan Erişenler tarafından yapılan değerlendirme ve yorumları denetlemekle yükümlü değildir. Belirtmek gerekir ki, İyinsan re’sen veya şikâyet üzerine yapılan değerlendirme ve yorumların toplum ahlakına aykırı, aşağılayıcı, müstehcen, onur kırıcı, tehdit edici, gerçek dışı, yanıltıcı/aldatıcı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun bulunmadığı hallerde değerlendirme ve yorumları İyinsan Platformu’ndan kaldırmaya yetkilidir.

5.13.      İyinsan, Uzman’ın üyelik formu vasıtasıyla kendisine iletmiş olduğu bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapacak ve yalnızca İyinsan tarafından onaylanan profile sahip Uzmanlar İyinsan Platformu üzerinde hizmet vermeye başlayabilecektir. Belirtmek gerekir ki bu kapsamda onaylama yetkisi İyinsan’ın inisiyatifinde olup Uzman’ın onaylanmayan profillere ilişkin İyinsan’dan herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

5.14.      Kullanıcı’nın/Uzman’ın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; İyinsan, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın/Uzman’ın İyinsan Platformu’nu kullanımını durdurmaya, İyinsan Platformu içerisindeki üyelik hesabını askıya almaya veya üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. İyinsan, Kullanıcı’ya/Uzman’a ilişkin kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma ve şikâyet konusuna ilişkin olarak Kullanıcı’ya/Uzman’a bildirimde bulunma hakkına sahiptir. 

5.15.      İyinsan, gerekli gördüğü hallerde Kullanıcı’nın Uzmanlar’ı değerlendirebilmesi amacıyla memnuniyet anketleri sunabilecek, puanlama sistemleri ve sair yöntemler geliştirebilecek ve bunlara ilişkin detayları ve sonuçları İyinsan Platformu üzerinden yayımlayabilecektir.  

5.16.      İyinsan; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

5.17.      İyinsan, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

5.18.      İyinsan, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Erişen’in ön onayı olmaksızın Erişen’e ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Erişen’e ‘ticari elektronik iletiyi ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Erişen’in İyinsan ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla İyinsan’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.

5.19.      İyinsan, hizmete/Ürün’e ilişkin satın alma talebini aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması gibi araçlardan en az biriyle ilgilisine bildirebilecektir.