Esneme Hareketleri (Stretching)

Esneme Hareketleri (Stretching)

"Sağlıklı bir beden sağlıklı bir zihin ", ifadesi tam da fiziksel aktivitenin hem bedensel hem de sağlığımız için önemini vurgulamaktadır.

İyinsan Platformu | İyinsan Platformu

Rezervasyon Yap

Prana Nedir?


Prana, suda, toprakta, güneşte, havada var olan yaşam enerjisidir. Hayat veren tüm doğal elementlerin içinde vardır. Prana, evrene her seviyede nüfus eder; fiziksel, zihinsel, entellektüel, cinsel, spiritüel...


Bu yaşam enerjisini hissedebilmek için en ulaşılabilir yol nefestir. Nefes alırken ve nefes verirken yaşam enerjimizi farkında olmasak da birbirimizle değiş tokuş ederiz. Hepimiz tek bir büyük insan, bütün dünya tek bir büyük akciğer halini alırız.


Ayama Nedir?


Uzatmak, esnetmek, germek anlamına gelir. Hayatımız boyunca her birimize belki de belli sayıda nefes bahşedilmiştir. Nefes kapasitemizi arttırmak yaşam süremizi arttırmanın yolu olabilir mi ? Belki bu sorunun cevabı evet...


Faydaları Nelerdir?


Pranayama hem bedenimizin hem zihnimizin bir parçasıdır, dolayısıyla faydalarını hem bedende hem zihinde hissederiz.


Farkındalık içinde nefes alıp vererek kalbimizi, ciğerlerimizi güçlendirir, sinir sistemimizde dengeyi bulur ve zihinsel stabiliteyi koruruz. Nefes çalışmaları, duygusal kargaşaları temizler. Saplantılı, anlaşılmaz, karanlık düşünceleri oluşturan ivmeyi tüketir. Obsesif düşüncelerin bakış açımızı, görüşümüzü bulandırmasına engel olur.


Değişik nefes tekniklerinin farklı faydaları vardır. Örn. Shitali nefes, serinletirken, Ujjayi nefes ısıtır.


Pranayama uygulamasında ilk adım nefes kalıplarımızın nasıl olduğunu öğrenmek için nefesi gözlemlemektir. İkinci adım fiziksel sağlık, denge ve sükuneti sağlamak için nefesi manipüle etmektir.


Nefesi manipüle ederek uyguladığımız başlıca nefes teknikleri; Ujjayi, Kapalabahti, Bhastrika, Surya Bhedana, Chandra Bhedana, Nadishodana, Anuloma, Pratiloma’ dır.


Farklı nefes çalışmaları sayesinde hem kalıplarımızı gözlemleyerek netlikle görme şansına sahip oluruz. Hem de sonrasında nefes kapasitemizi daha verimli kullanma yolunda adımlar atmaya başlarız.


Süre: 15 Dakika